מאחזים וציוד עבור נכים ואנשים עם מוגבלויות היגייניק

מאחזים לשירותי נכים מתאימים לתקן ישראלי באישור מכון התקנים
מאחזים למקלחת