מתקנים לנייר מגבת

מתקן למגבות נייר                                                             פלסטיק
מתקן לנייר מגבת                                                              נירוסטה
מתקן לנייר מגבת בגליל
מתקן למגבות נייר צץ רץ
מתקן לנייר מגבת עם ידית
מתקן למגבות נייר ללא מגע יד
 
מתקן לנייר מגבת בקיר או שקוע בקיר
 
ראה גם את המשולבים שלנו: מתקנים משולבים